Our Services
مدرسۀ ما
Our Services
Our Services
مدرسۀ ما
Our Services
previous arrow
next arrow

استادان با تجربه

مدرسه ما با داشتن استادان فعال با تجربه بیش از بیست سال تدریس در بخش های مختلف علوم در خدمت شما هموطنان عزیز درعرصه آموزش و تربیت فرزندان شما است.

پروسه آموزشی ما 

تصویر سازی اهداف

واقع سازی رویاهای شما

روش  های آموزش فعال و مبتکرانه

فرزندان تان را ثبت نام نمائید.


    برای ثبت نام فرزندان تان به مدرسه فورمه ذیل را خانه پری نمائید.
    تمام جزئیات وارد شده دقیق است، من ثبت نام مدرسه مرکز اسلامی فرهنگی افغان ها درلندن را پذیرفته ام

    Scroll to top