مقاله‌ها

مختصری از زندگی نامه مام ابن ماجه قزوینی رحمه الله (۲۰۹ – ۲۷۳ هـ)

امام ابن ماجه قزونی رحمه الله آنگاه که دین اسلام پا به عرصه وجود گذاشت و اقیانوس بیکران و مواج علوم و معارف اسلامی، کاخهای پوشالی مدعیان دروغین تمدن و فرهنگ را در هم شکست و پرچم «لا‌إله الا‌الله محمد‌ رسول‌الله» بر بلندای جهان به اهتزاز درآمد و جهانیان با درک حقانیت اسلام، به سیل […]

مختصری از زندگینامه محدث بزرگ امام نسائی رحمت الله علیه

شهرت نام كامل وي احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن دینار ابن بحر نسائی که یکی از اصحاب كتب سته است، مي باشد- نسائی منسوب است به «نساء» که شهری است در نزدیکی مرو از شهرهای خراسان و اكنون در ترکمانستان واقع است، و عده‌ای از رجال برجسته و نامدار واعیان […]

زندگینامه امام مسلم و چگونگی تدوین صحیح مسلم

زندگینامه امام مسلم و چگونگی تدوین صحیح مسلم نویسنده: محیی الدین صالحی   نام و نسب: مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کرشان نیشابوری قشیری([۱]) از طایفه بنی قشیر که قبیله معروفی از عرب است، خود او مشهور است به مسلم نیشابوری که شهرت را از زادگاه خود کسب کرده است، و او یکی از رجال برجسته […]

زندگینامه کامل امام بخاری و چگونگی تدوین صحیح بخاری

زندگینامه کامل امام بخاری و چگونگی تدوین صحیح بخاری نویسنده: محیی الدین صالحی نام و نسب:([۱]) محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه([۲]) جعفی بخاری یکی از رجال برجسته بزرگ اخبار و احادیث بوده است، به حدی که او را در این قسمت امیرالمؤمنین خطاب کرده‌اند. امام نووی و خطیب حافظ ابی بکر […]

Scroll to top